ISUZU מאה אחוז מימון

משאיות איסוזו יד 2 במבצע!
3 חודשי אחריות | ₪0 מקדמה

truxtwo

המבצע בתוקף עד 31.12.2020 או עד גמר המלאי. מלאי מינימום למבצע 20משאיות. התמונות להמחשה בלבד. המימון הינו בכפוף לבדיקה וחיתום של הגוף המממן. העסקה הינה בכפוף לתשלום ריבית והצמדה שיקבעו מול הגוף המממן ביום העסקה. העסקה הינה עד 48 תשלומים ועל פי אישורה של הגוף המממן. החברה רשאית להפסיק את המבצע בכל עת. אין כפל מבצעים והנחות. בכפוף לתקנון במשרדי החברה ובכפוף לתנאי החברה המממנת, שיקול דעתה הבלעדי ואישורה. ט.ל.ח
threetrucks
חייג עכשיו
logos
המבצע בתוקף עד 31.12.2020 או עד גמר המלאי. מלאי מינימום למבצע 20משאיות. התמונות להמחשה בלבד. המימון הינו בכפוף לבדיקה וחיתום של הגוף המממן. העסקה הינה בכפוף לתשלום ריבית והצמדה שיקבעו מול הגוף המממן ביום העסקה. העסקה הינה עד 48 תשלומים ועל פי אישורה של הגוף המממן. החברה רשאית להפסיק את המבצע בכל עת. אין כפל מבצעים והנחות. בכפוף לתקנון במשרדי החברה ובכפוף לתנאי החברה המממנת, שיקול דעתה הבלעדי ואישורה. ט.ל.ח